Regulamin

Informacje dotyczące czasu realizacji zamówień w sezonie WIOSNA 2024

Zamówienia z asortymentem Wiosna 2024 będą realizowane od 11 marca do wyczerpania zapasów.

 • Wszystkie zamówienia złożone od 7 stycznia do 3 marca, niezależnie od wybranej formy płatności oraz sposobu wysyłki, są zamówieniami przed sezonowymi. Ich realizacja nastąpi do 15 kwietnia zgodnie z kolejnością wpłat i daty zamówień.
 • Od 16 kwietnia, po zrealizowaniu zamówień przedsezonowych, rozpocznie się stopniowa realizacja zamówień złożonych po 3 marca dlatego zachęcamy do składania zamówień przed sezonem. W trakcie sezonu będziemy na bieżąco aktualizować metki i informacją o czasie wysyłki.
 • Złożenie więcej niż jednego zamówienia na naszym sklepie - jeśli chcesz domówić do swojego zamówienia kolejne produkty, możesz to zrobić składając kolejne zamówienie. Koniecznie pamiętaj, aby powiadomić nas o chęci połączenia swoich zamówień i podaj nr. wcześniej złożonego zamówienia. Możesz to zrobić w prosty sposób : tworząc "notatkę klienta" do swojego zamówienia, napisać wiadomość email na adres: info@cebulki-kwiaty.pl lub telefonicznie nr. 608-283-863. Jeśli od złożenia pierwszego zamówienia upłynęło kilka dni preferowany kontakt to telefoniczny. Upewnisz się czy jest to jeszcze możliwe, czy twoje zamówienie, nie wyruszyło już w drogę do Ciebie.
 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Paczkomatów inPost, oraz Kuriera DPD w dni robocze (od pon-pt).
 • W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, przelewy 24 oraz płatności Shoper, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 • Wszystkie produkty zakupione na naszym sklepie wysyłamy jedną paczkom (tylko jedna opłata za przesyłkę) o ile nie zostanie uzgodnione to z klientem inaczej, dotyczy to głównie dużych zamówień powyżej 25kg (z przyczyn niezależnych od nas, np. duże ryzyko uszkodzenia towaru ze względu na zbyt dużą wagę, zakupionych cebulek)
 • Istnieje możliwość, że nie wszystkie odmiany dostępne w okresie przedsezonowym będą rzeczywiście dostępne w czasie realizacji zamówień. Sytuacja taka może być spowodowana brakiem dostępności poszczególnych odmian bezpośrednio u producentów na skutek, np. ich wymarznięcia lub chorób. Niemniej jednak tego typu sytuacje występują sporadycznie i obejmują zwykle jedynie kilka odmian. W przypadku, gdy w zamówieniu klienta znajdzie się odmiana, której ostatecznie nie będziemy posiadali na stanie magazynowym, skontaktujemy się z danym klientem w celu ustalenia alternatywnego rozwiązania tej sytuacji.
 • Istnieje możliwość, że nie wszystkie odmiany kwiatów dostępne w okresie przedsezonowym będą dokładnie odpowiadały opisanemu rozmiarowi w produkcie oraz nazwie produktu. W związku z naturą sezonowości i specyfiką uprawy, mogą wystąpić drobne zmiany w wielkości cebulek. Zauważamy, że czasami mogą pojawić się nieznaczne różnice w wielkości cebulek. Może to obejmować zarówno mniejsze cebulki, jak i przypadki, w których otrzymasz większe cebulki niż pierwotnie opisane. Chociaż takie sytuacje są sporadyczne, pragniemy, aby nasi klienci byli świadomi możliwości takich zmian.
REGULAMIN sklepu Cebulki-Kwiaty.pl          

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cebulki-kwiaty.pl;

4. SKLEP INTERNETOWY (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cebulki-kwiaty.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. TOWAR – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mateusz Młynarczyk Wild Lilly a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. USTAWA O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.cebulki-kwiaty.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sklep.cebulki-kwiaty.pl, jest:

 

Mateusz Młynarczyk FHU Wild Lilly

ul. ks. Jana Kusia 6

30-898 Kraków

NIP: 679 285 76 46

REGON: 360858072

Tel. Mateusz Młynarczyk: 600 802 757

Tel. Gabriela Młynarczyk: 608 283 863

e-mail: info@cebulki-kwiaty.pl

 

Dane do wpłat PLN:

Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy

Numer konta: 32 85910007 1050 0490 0178 0001

 

Płatności EUR

Bank: Krakowski Bank Spółdzielczy

Numer konta: PL 05 8591 0007 1050 0490 0178 0002

SWIFT: KR SP PL PK

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, lub 

 2. Mozilla Firefox w wersji aktualnej, lub 

 3. Google Chrome w wersji aktualnej lub

 4. Safari w wersji aktualnej.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cebulki-kwiaty.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cebulki-kwiaty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. cebulki-kwiaty.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez cebulki-kwiaty.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię cebulki-kwiaty.pl.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody cebulki-kwiaty.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla cebulki-kwiaty.pl,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cebulki-kwiaty.pl, dokonać wyboru produktów z dostępnego asortymentu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy,

 5. czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z cebulki-kwiaty.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną 'potwierdzenie złożenia zamówienia', zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.0. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwa jest dostawa do innych krajów. 

5.2. Sposoby dostawa zamówionych Towarów:

 1. firma kurierska (DPD,). W przypadku wysyłki poza teren Rzeczpospolitej Polskiej przesyłki realizuje firma kurierska DPD.

 2. Paczkomaty INPOST

 3. odbiór osobisty (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się)

 

5.3. Koszty dostawy każdorazowo podane są w czasie Składania Zamówienia.

5.4. Termin realizacji dostawy aktualnie wynosi 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku przedpłaty na konto czas ten liczone jest on momentu zaksięgowania płatności na koncie firmy.

5.5. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności." albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.6. Dodatkowe informacje o kosztach i sposobach wysyłki można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klienta obowiązują ceny w chwili złożenia zamówienia 

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zakupy:

 1. przelewem / przekazem pocztowym na numer konta bankowego 32 85910007 1050 0490 0178 0001

 2. płatnością w systemie Przelewy24.pl, mTransfer, PayPal

 3. gotówką przy odbiorze osobistym.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki i wysyłając je na adres e-mail: info@cebulki-kwiaty.pl 

lub pocztą tradycyjną:

Mateusz Młynarczyk FHU Wild Lilly

ul. ks. Jana Kusia 6

30-898 Kraków

Wzór oświadczenia można znaleźć tutaj:  

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu;

 2. przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; 

 3. towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Mateusz Młynarczyk FHU Wild Lilly

ul. ks. Jana Kusia 6

30-898 Kraków

7.5. UWAGA: W związku z tym, że produkty roślinne niewłaściwie przechowywane ulegają szybkiemu zepsuciu bardzo prosimy o ostrożne traktowanie i w przypadku chęci zwrotu prosimy o jak najszybsze odesłanie do naszej firmy.

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.8. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

   a. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

   b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. cebulki-kwiaty.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@cebulki-kwiaty.pl. Reklamacje dotyczące niezgodności odmian lub  niepełnowartościowych materiałów roślinnych wymagają stosownych zdjęć, które są niezbędne do ich oceny. Konsument może również odesłać nam reklamowane produkty zakupione na naszym sklepie w raz z pisemną reklamacją i tak jak w przypadku odstąpienia od umowy działają w tym przypadku podpunkty 7.5.-7.8. Wild Lilly obowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W  szczególności należy zwrócić  uwagę  na  stan  taśm  naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu  wyjaśnienia sprawy.

8.4.Korzystając z reklamacji Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:     

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny    

Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy    

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad    

Żądać usunięcia wady

8.5.Terminy - Prawa konsumenta

1 rok domniemania istnienia braku zgodności towaru z umową w chwili wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu reklamacji za brak zgodności towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a brak zgodności towaru z umową została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu reklamacji, jeżeli brak zgodności towaru z umową zostanie stwierdzony przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o braku zgodności towaru z umową - przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu reklamacji za brak zgodności towaru z umową prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące brak zgodności towaru z umową fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu reklamacji rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu braku zgodności towaru z umową, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu braku zgodności towaru z umową dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy cebulki-kwiaty.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy cebulki-kwiaty.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę cebulki-kwiaty.pl.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Cennik sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu prawa,

9.5. Korzystanie z oferty sklepu www.cebulki-kwiaty.pl oznacza zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji.

9.6. Zdjęcia oraz teksty prezentowane na naszej stronie są własnością naszych klientów i podlegają Ochronie Praw Autorskich.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – moim obowiązkiem jest poinformować o tym w jaki sposób oraz w jakim celu będę przetwarzać Państwa dane osobowe.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Młynarczyk FHU Wild Lilly, ul. Kusia 6, 30-898 Kraków, e-mail: info@cebulki-kwiaty.pl, zwany dalej „Administratorem”.

2. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna do realizacji zamówionej usługi.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją transakcji handlowych polecających na sprzedaży produktów i usług będących w ofercie

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: - realizacji transakcji handlowych - prowadzenia rozmów telefonicznych - przesłania informacji marketingowych - przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Istnieje możliwość, że podczas przeglądania mojej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: nazwa domeny, numer IP Państwa komputera, typ przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”) oraz tzw. piksel Facebooka, Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Piksel Facebooka to niewielki kawałek kodu, który wstawia na stronę niewidoczny obrazek rozmiarów 1×1 pikseli. Ten obrazek jest ładowany przez przeglądarkę użytkownika, kiedy wchodzi na twoją stronę w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z wyświetlania piksela wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Cebulki-Kwiaty.pl w jej siedzibie oraz prawo uzyskania kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie –formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Rozmiary cebulek i kłączy

 1. Różnice w rozmiarach cebulek: Istnieje możliwość, że nie wszystkie odmiany kwiatów dostępne w okresie przedsezonowym będą dokładnie odpowiadały opisanemu rozmiarowi w produkcie oraz nazwie produktu. W związku z naturą sezonalności i specyfiką uprawy, mogą wystąpić drobne zmiany w wielkości cebulek.

 2. Zmiany w rozmiarach: Zauważamy, że czasami mogą pojawić się nieznaczne różnice w wielkości cebulek. Może to obejmować zarówno mniejsze cebulki, jak i przypadki, w których otrzymasz większe cebulki niż pierwotnie opisane. Chociaż takie sytuacje są sporadyczne, pragniemy, aby nasi klienci byli świadomi możliwości takich zmian.

 3. Reakcja na zmniejszenie rozmiaru cebulek: Jeśli zdarzy się, że wielkość cebulek zmniejszy się bardziej niż o 2 poziomy, zobowiązujemy się do dodania większej ilości gratisów, aby zrekompensować ewentualne rozbieżności. Jesteśmy dumni z naszej dbałości o satysfakcję klienta i dążymy do zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów.

 4. Wyjątkowe przypadki: Wierzymy w transparentność i uczciwość wobec naszych klientów. Chociaż zmiany w rozmiarach cebulek są rzadkie, zalecamy sprawdzenie naszych informacji dotyczących produktu oraz zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl